Akademia sprzedaży

Akademia Sprzedaży  

praktyczny trening sprzedażowy

jak osiągać ponadprzeciętne wyniki w obszarze sprzedaży i obsługi klienta

 

Aktywna sprzedaż i obsługa klienta wymaga pełnego profesjonalizmu i bardzo wysoko rozwiniętych umiejętności psychospołecznych. Wpływa ona bezpośrednio na cale biznesowe i rentowność przedsiębiorstwa. Szkolenie dedykowane jest dla właścicieli, kierowników sprzedaży, handlowców, działów obsługi klienta oraz dla wszystkich osób zajmujących się bezpośrednio lub pośrednio sprzedażą towarów lub usług.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wzmocnienie uczestników w zakresie profesjonalnej sprzedaży i obsługi klienta.

W ramach programu  szkolenia dowiesz się i nauczysz:

 • jak przygotować się do rozmowy z klientem
 • jak stosować najskuteczniejsze strategie i techniki sprzedażowe wpływające na przebieg sprzedaży
 • jak efektywnie przygotowywać i planować sprzedaż
 • jak skutecznie przygotować się do rozmów z klientami
 • jak radzić sobie ze stresem w trudnych sytuacjach
 • jak asertywnie negocjować ceny na stanowisku
 • jak dynamicznie kierować rozmową podczas sprzedaży
 • jak przełamywać opór drugiej strony
 • jak zarządzać emocjami i opanować stres
 • jak skutecznie budować partnerskie relacje
 • jak unikać najczęściej popełnianych błędów
 • jak zadawać pytania, aby poznać strategię klienta
 • nauczysz się praktycznych umiejętności niezbędnych do wypracowania korzystnych, wspólnych i trwałych rozwiązań dla obu stron
 • nauczysz się jak otwierać i zamykać sprzedaż
 • nauczysz się pokonywać obiekcje klientów i zamieniać je na wartość dodaną dla siebie

Podczas szkolenia przećwiczysz i rozwiniesz niezbędne umiejętności:

 • pewność siebie i odwagę
 • empatię
 • panowanie nad emocjami
 • zdolność słuchania
 • samoświadomość biznesową
 • opanowanie
 • komunikację w tym umiejętność aktywnego słuchania
 • asertywność
 • negocjowanie

Dodatkowo

 • usystematyzujesz wiedzę
 • poznasz mechanizmy kierujące ludźmi
 • dostaniesz gotowe narzędzia w postaci algorytmów rozmów
 • dostaniesz informację zwrotną od trenerów i uczestników
 • skonfrontujesz wiedzę teoretyczną w praktycznym treningu

Metodyka:

Szkolenie wykorzystuje szereg metod aktywizujących grupę w zależności od stopnia zaawansowania uczestników oraz długości procesu. Metody te pozwalają na czynny udział Uczestników w szkoleniu, oraz dzielenie się między nimi dobrymi praktykami w zakresie tematyki szkolenia, refleksjami i wyciąganiem wniosków.  Zastosowane metody mają za zadanie prowadzić Uczestników do wygenerowania pomysłów zmian zachowań w swojej pracy tak, aby wpłynęły one na realizację celów biznesowych. Podczas szkolenia wykorzystuje się między innymi takie metody dydaktyczne jak:

 • ćwiczenia w grupach, parach, oraz indywidualnie
 • burze mózgów, dyskusje
 • praca ze zdjęciami i filmami
 • moderowane dyskusje grupowe
 • symulacyjne Gry Szkoleniowe
 • mini wykłady
 • praca z kamerą ( po wcześniejszej zgodzie )
 • praca z kartami
 • wymiana doświadczeń
 • informacje zwrotne
 • praca indywidualna z Planem Działań Wdrożeniowych

Dzięki temu będziesz mieć możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej w praktycznym treningu.

W ramach projektu gwarantujemy :

Etap 1 Przygotowanie do projektu-audyt

 1. Analizę potrzeb szkoleniowych – celem analizy jest zidentyfikowanie aktualnej sytuacji w organizacji. Analiza zazwyczaj odbywa się w miejscu pracy. Zostają przeprowadzone indywidualne rozmowy badawcze z potencjalnymi uczestnikami szkolenia, oraz przełożonymi. Następnie zostanie przeprowadzona obserwacja bezpośrednio na stanowisku pracy, po której zostanie opracowany szczegółowy plan rozwojowy dla grupy oraz indywidualny dla każdego uczestnika.
 2. Określenie celów i korzyści biznesowych – jakie są oczekiwane efekty
 3. Narzędzia komunikacji motywującej do planowanej zmiany

Etap 2 Szkolenie

 1. Zaprojektowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia

Etap 3 Wdrożenie po szkoleniu

 1. Narzędzia ewaluacji i raportowania projektu, w tym indywidualny Plan Działań Wdrożeniowych wypełniony przez uczestnika szkolenia, który pozwoli wdrożyć nabytą wiedzę na stanowisko pracy, utrzymać zmianę, oraz osiągać zamierzone cele.

Dodatkowe wsparcie szkoleniowe:

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

 • możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem również poza salą szkoleniową
 • segregator z materiałami merytorycznymi, oraz ćwiczeniami
 • materiały w wersji elektronicznej
 • nagrania i filmy z własnych wystąpień i prezentacji ( po wcześniejszym wyrażeniu zgody)
 • indywidualny plan działań wdrożeniowych wzmacniający zmianę

Ostateczny plan szkolenia zostanie dopasowany i zaprojektowany po audycie wewnętrznym na bazie analizy potrzeb przeprowadzonej wewnątrz organizacji przed rozpoczęciem procesu.