Doradztwo

Doradztwo

Doradztwo

W naszej firmie stawiamy na potrzeby biznesowe osadzone w rzeczywistości danej organizacji. Szkolenia projektowane są w standardzie HRD BP i obejmują kompletny proces około szkoleniowy tak, aby szkolenie nie było tylko jednorazowym incydentem w organizacji, a realną zmianą nastawioną na efektywność biznesową projektu, łącznie z fazą wdrożenia po zajęciach. Wychodzimy z założenia, że informacja zwrotna jest kluczowa w rozwoju dlatego słuchamy klientów co pozwala wzmacniać i regularnie podnosić nasze standardy.

Realizujemy szkolenia:

• Szkolenia otwarte – przeznaczone dla osób zainteresowanych doskonaleniem własnego rozwoju osobistego
• Szkolenia indywidualne – przeznaczone dla osób doskonalących konkretne kompetencje zawodowe lub osobiste