Doradztwo

Doradztwo

Doradztwo

Konsultacje indywidualne skierowane są do osób szukających doradztwa w zakresie rozwoju i kariery. Zakres doradztwa obejmuje profesjonalny audyt w organizacji w obszarze:

• Audytu i diagnozy personalnej
• Wsparcie w zakresie rozpoznawania przyszłych potrzeb w organizacji
• Analizy bieżącej sytuacji
• Identyfikacji nierentownych obszarów
• Optymalizacji czasu pracy
• Usprawnienia procesów logistycznych

Doradztwo biznesowe ma na celu wzmocnienie przewagi konkurencyjnej danej organizacji pod kontem celów biznesowych, obejmuje diagnozę, szkolenia i działania wdrożeniowe.