Know-how

Jak pracujemy ?

Nasze wieloletnie doświadczenie pomogło wypracować autorski sposób pracy tak, aby proces rozwojowy dał wymierne efekty, a szkolenie nie było tylko wydarzeniem w organizacji lecz realną zmianą na stanowisku pracy i procesem z całościowym planem doskonalenia ewaluacji.

Proces szkoleniowy:

 • pozwala osiągnąć cele biznesowe organizacji,
 • nie wpływa dezorganizacyjnie na pracowników i funkcjonowanie całej organizacji w trakcie jego trwania,
 • pozwala zachować płynność codziennych obowiązków, nie wyłączając uczestników z pracy przy jednoczesnym udziale w procesie,
 • pozwala zredukować koszt projektu do minimum i efektywnie wykorzystać każdą minutę szkolenia,
 • każdy projekt jest zaprojektowany dla klienta indywidualnie i osadzony w realiach danej organizacji.


Etap 1
Działania przed szkoleniem
Przyjedziemy do Ciebie, aby omówić:
 • cel szkolenia
 • powody podjęcia decyzji o projekcie rozwojowym
 • temat szkolenia
 • docelową grupę szkoleniową

Następnie:

Na bazie zebranych informacji przygotujemy:

 • ofertę
 • projekt dopasowany do potrzeb Twojej organizacji
 • ustalimy dogodne terminy szkoleń

Ta część projektu jest dla Ciebie niezobowiązująca.

 


Etap 2
Działania w trakcie szkolenia
Rozpoczynamy proces szkoleniowy w trakcie którego Uczestnicy dostają:

 • segregatory wiedzy, do których wpinają bieżące materiały szkoleniowe
 • plan działań rozwojowych w celu utrwalenia nabywanej wiedzy

Metody pracy:

Minimum teorii, maksimum praktyki. Szkolenie ma formę warsztatową, w trakcie którego wykorzystujemy szereg metod aktywizujących, pozwalających przyswoić nabywaną wiedzę np.:ćwiczenia grupowe, w parach czy indywidualne, dyskusje, praca z kamerą, wymiana doświadczeń czy informacja zwrotna.

Następnie:

projektujemy wspólnie PDW w celu wzmocnienia zmiany na stanowiskach pracy.

 


Etap 3
Działania po szkoleniu
Po szkoleniu uczestnicy wychodzą z:

 • zaprojektowanym indywidualnie PDW aby wdrożyć poznaną wiedzę na stanowisku pracy
 • na życzenie klienta opracowywany jest raport podsumowujący proces szkoleniowy

Następnie:

Po 3-4 miesiącach przyjeżdżamy do Twojej organizacji w celu przeprowadzenia warsztatu diagnostycznego Follow-up  sprawdzającego na ile wdrożenie nabytej wiedzy w trakcie szkolenia znalazło odniesienie w praktyce. Warsztat daje przestrzeń do aktualnej diagnozy w jakim stopniu nabyte umiejętności znalazły swoje odniesienie w życiu organizacji i przeniosły się na realne sytuacje osadzone w danej firmie. Taki warsztat daje również przestrzeń do oceny potencjału zespołu i zaplanowania dalszego etapu rozwoju poszczególnych pracowników.


Sprawdź nas

Strefa biznes – oferta dla firm

Sprawdź nas

Strefa klienta indywidualnego