Rekrutacja i selekcja personelu

Rekrutacja i selekcja personelu –

jak skutecznie utrzymać niski poziom rotacji personelu, oraz przyciągać i zatrudniać najlepszych z rynku

Rekrutacja i selekcja personelu wymaga pełnego profesjonalizmu i wysokich zdolności interpersonalnych, gdyż wpływa ona bezpośrednio na cale biznesowe i rentowność przedsiębiorstwa. W osiągnięciu powyższego celu niezbędny jest rozwój osobisty rekrutera, który wiąże się z kombinacją osobistych uzdolnień, bogatym doświadczeniem zawodowym, życiowym, znajomością psychologii, oraz różnego rodzaju narzędzi niezbędnych w procesie rekrutacji i selekcji. Rynek pracy staje się z każdym rokiem bardziej wymagający również w kontekście pozyskiwania odpowiednich pracowników. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na szkolenia z zakresu rekrutacji i selekcji personelu nie tylko w działach HR, ale również dla właścicieli, menedżerów czy kierowników administracji, oraz wszystkich osób które bezpośrednio czy pośrednio uczestniczą w procesie.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wzmocnienie uczestników w zakresie prowadzenia profesjonalnego doboru pracowników.

W ramach programu szkolenia dowiesz się i nauczysz:

 • jak dotrzeć i przyciągnąć najlepszych kandydatów z rynku pracy

 • jak trafnie ocenić przydatność kandydatów

 • jak prowadzić skutecznie rozmowy kwalifikacyjne, aby wyłonić najlepszych spośród wszystkich kandydatów

 • jakich błędów i pułapek unikać, aby proces był skuteczny i trwały

 • jak rozpoznać potrzeby personalne i określić wymagania wobec kandydata

 • jak stworzyć opis stanowiska i profil kandydata

 • jak wprowadzić nowego pracownika na stanowisko pracy i utrzymać jego motywację, oraz zaangażowanie na najwyższym poziomie

 • jak skutecznie przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych

 • jak radzić sobie ze stresem w trudnych sytuacjach podczas rozmowy

 • jak skutecznie budować partnerskie relacje

 • jak unikać najczęściej popełnianych błędów podczas procesu

 • jak zadawać pytania, aby poznać strategię kandydata

 • jak zapewnić przy jak najniższych kosztach odpowiednią liczbę kandydatów

 • jak odpowiednio zaprezentować wizerunek pracodawcy

 • jak przekazać informację zwrotną o zakończeniu procesu

Podczas szkolenia przećwiczysz i rozwiniesz niezbędne umiejętności na stanowisku rekrutera, oraz zaprojektujesz własne narzędzia i konspekty rozmów niezbędne w przygotowaniu skutecznego procesu.

Rozwiniesz i wzmocnisz:

 • zdolność budowania relacji

 • uważność

 • otwartość

 • komunikację w tym umiejętność aktywnego słuchania

 • empatię

 • panowanie nad emocjami

 • samoświadomość biznesową

 • informację zwrotną

Metodyka:

Szkolenie wykorzystuje szereg metod aktywizujących grupę w zależności od stopnia zaawansowania uczestników, oraz długości procesu. Metody te pozwalają na czynny udział Uczestników w szkoleniu, oraz dzielenie się między nimi dobrymi praktykami w zakresie tematyki szkolenia, refleksjami i wyciąganiem wniosków. Zastosowane metody mają za zadanie prowadzić Uczestników do wygenerowania pomysłów zmian zachowań w swoich organizacjach tak, aby wpłynęły one na realizację celów biznesowych. Podczas szkolenia wykorzystuje się między innymi takie metody dydaktyczne jak:

Ćwiczenia w grupach, parach, oraz indywidualnie

Burze mózgów, dyskusje

Praca ze zdjęciami i filmami

Moderowane dyskusje grupowe

Symulacyjne Gry Szkoleniowe

Mini wykłady

Praca z kamerą ( po wcześniejszej zgodzie )

Praca z kartami

Wymiana doświadczeń

Informacje zwrotne

Praca indywidualna z Planem Działań Wdrożeniowych

W ramach projektu gwarantujemy :

1. Analizę potrzeb szkoleniowych – analiza zazwyczaj odbywa się w miejscu pracy. Zostają przeprowadzone indywidualne rozmowy badawcze, oraz zostanie przeprowadzona obserwacja pracy rekrutera bezpośrednio na stanowisku pracy, po której zostanie opracowany indywidualny plan rozwojowy dla każdego uczestnika.

2. Określenie celów i korzyści biznesowych

3. Narzędzia komunikacji motywującej do planowanej zmiany

4. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia

5. Narzędzia ewaluacji i raportowania projektu, w tym indywidualny Plan Działań Wdrożeniowych wypełniony przez uczestnika szkolenia , który pozwoli wdrożyć nabytą wiedzę na stanowisko pracy i utrzymać zmianę.

Wsparcie szkoleniowe:

W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:

 • możliwość indywidualnych konsultacji z trenerem telefon/e-mail, również poza salą szkoleniową

 • segregator z materiałami

 • materiały w wersji elektronicznej

 • nagrania i filmy z własnych wystąpień i prezentacji ( po wcześniejszym wyrażeniu zgody)

 • Indywidulany plan działań wdrożeniowych wzmacniający zmianę

Ostateczny plan szkolenia zostanie dopasowany i zaprojektowany po audycie wewnętrznym na bazie analizy potrzeb przeprowadzonej wewnątrz organizacji przed rozpoczęciem procesu.