Superwizja

Superwizja

Superwizja

Dlaczego superwizja?

Wychodzimy z założenia, że jeśli chcesz rozwijać/uczyć/szkolić innych sam musisz się rozwijać/uczyć/szkolić… Superwizja to jedna z najbardziej efektywnych metod uczenia i rozwijania własnych kompetencji. Skierowana jest do osób pracujących na co dzień z innymi ludźmi: trenerów, menedżerów, handlowców czy szkoleniowców. Celem superwizji jest wzmocnienie własnego doświadczenia, umiejętności, oraz stworzenia przestrzeni do refleksji nad samym sobą. Superwizja pomaga zrozumieć własne zachowania w kontekście danych sytuacji zwiększając samoświadomość.